Teritoriu GAL Plaiurile Bistriţei


Teritoriul Grupului de Acţiune „Plaiurile Bistriţei” este situat în partea de nord a judeţului Bacău, având in componenţă şapte (7) comune: GÎRLENI, HEMEIUŞ, LUIZI-CĂLUGĂRA, MĂGURA, MĂRGINENI, RACOVA şi SĂRATA. 

Din punct de vedere administrativ, patru dintre acestea se invecinează cu municipiul Bacău, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, respectiv: Hemeiuş, Mărgineni, Măgura, Luizi-Călugăra şi formează centrul teritoriului. Suprafaţa GAL este completată in zona de nord cu comunele Gîrleni şi Racova şi in zona de sud cu comuna Sărata, rezultând 258,27 km. 

Teritoriul GAL „Plaiurile Bistriţei” este străbătut de 4 drumuri naţionale si o cale ferată care face legătura între oraşele Bacău şi Bicaz. Teritoriul este traversat de o bogată reţea de drumuri judeţene, comunale si locale. Principalele căi de comunicaţie rutieră sunt: drumul naţional DN 15 Bacau - Piatra Neamţ – Bicaz – Gheorghieni face legătura între zona de nord a teritoriului, comuna Racova şi zona centrală, respectiv comunele Hemeiuş şi Mărgineni. drumul naţional DN 2G Bacău – Comăneşti traversează zona centrală, respectiv com. Mărgineni. drumul naţional DN 11 Bacău – Braşov face legătura între partea centrală a teritoriului: comuna Măgura şi partea de sud, comuna Luizi-Călugăra. nodul rutier care dezvoltă intreaga circulaţie din teritoriu este reprezentat de intersecţia drumului naţional DN 2 Suceava – Bacău – Bucureşti cu cele trei drumuri naţionale menţionate anterior. DN 2 străbate teritoriul GAL-ului numai in partea de sud, in comuna Sărata si face legătura cu capitala ţării. 

Transportul feroviar este reprezentat de calea ferată CF 509 Bacău – Bicaz care traversează teritoriul de la nord spre partea centrală, realizănd legătura între comuna Racova şi comunele Hemeiuş şi Mărgineni. 

Conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi de Institutul Naţional de Statistică Bacău populaţia totală a teritoriului Grupului de Acţiune Locală „Plaiurile Bistriţei” era la nivelul anului 2012 de 31.608 locuitori, împărţită între cele 7 comune componente. Minoritatea etnică locală cu cea mai mare populaţie se inregistrează in comuna Girleni, respectiv “ceangăi”, 28 persoane. La polul opus se remarcă comunele Racova şi Sărata unde nu au fost declarate minoritaţi etnice locale. 

Conform „Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030”, schimbările cele mai profunde se vor produce în mediul rural prin înlocuirea în mare măsură, pe parcursul vieţii unei singure generaţii, a structurilor arhaice, a practicilor de producţie în agricultură şi a înfăţişării satului românesc, în condiţiile păstrării identităţii locale şi culturale specifice. İn GAL-ul „Plaiurile Bistriţei” există condiţii pentru o revitalizare a activităţilor economice: agricultura, industrie/depozitare, transport de mică şi mare capacitate, comerţ, turism, servicii etc. care să asigure relansarea zonei. Terenul agricol este alcătuit in majoritate din arabil, pasuni si faneţe, respectiv puţine vii si livezi. Defalcarea terenului agricol evidenţiază potenţialul natural al GAL-ului si tendintele de dezvoltare ale activitătilor din domeniul agro-zootehnic. Astfel, se preconizeaza o dezvoltare a agriculturii, dar numai cu mijloace moderne, mecanizate si dezvoltarea activitatilor din domeniul zootehnic. Produsele agricole primare de bază (grâul, porumbul, floarea soarelui, soia, legumele, fructele, strugurii, carnea, laptele etc.), obţinute în condiţii tehnice medii, sunt perfect competitive cu produse similare din alte ţări, iar la majoritatea sortimentelor calitatea conferită de factorii pedoclimatici este chiar superioară. Terenul neagricol este alcatuit in majoritate din paduri, restul fiind ocupat de curti – constructii, cai de comunicatie si ape. 

In spatiul GAL se desfasoară activităţi economice agricole si neagricole. Suprafaţa relativ mare de păduri favorizeaza dezvoltarea activităţilor economice din domeniul prelucrării lemnului si industriilor conexe (plante medicinale, fructe de pădure, etc). Creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat si in domeniile: spălătorie auto, reparaţii auto, reparaţii calculatoare, depozite materiale de construcţii, servicii medicale: cabinete medicale umane şi veterinare. Peisajul rural extrem de divers, monumentele istorice, ariile naturale, apele minerale, impreună cu componente tradiţionale si arhitectură specifică sunt factori care favorizează turismul sectorial (ecoturism, turism cultural, turism rural, etc.) in cadrul GAL-ului. GAL-ul „Plaiurile Bistriţei” face parte din arealul de influenţă al municipiului Bacău, fiind adiacent cu acesta in partea de est.