Personalități născute în teritoriul G.A.L „Plaiurile Bistriței”

Comuna Luizi-Călugăra