M4/2A - Agricultură şi industrie alimentară


  • Ghid
  • Anexe
      Fişă de evaluare a conformităţii
Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (Formular E 1.2 GAL)
Fisa de evaluare generala a proiectului M4
Cerere de finanţare 4.1 pentru GAL
Cerere de finanţare 4.3 pentru GAL
Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate conform HG907 / 2016
Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane
Anexa 4 - Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene - iulie 2015
Anexa 5 - Lista coeficienţilor calcul producţie standard vegetal-zootehnie 2017
Anexa 6 - Lista Asociaţiilor acreditate de ANZ
Anexa 6 - Listă rase autohtone (indigene)
Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 1
Anexa 9 - Model Contract de Finanţare
Anexa 10 - Sinteza studiului privind Zonarea potenţialului de producţie agricolă
Anexa 11 - Lista actelor normative utile sM 4.1
Anexa 12 - Instrucţiuni evitare creare condiţii artificiale accesare PNDR2020
Anexa 13 - Lista UAT din arealul de implementare al ITI
Anexa 14 - Zone Vulnerabile la Nitraţi (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexă - Model declaraţie beneficiar raportare plăţi
Anexa B - Studiu de fezabilitate
Anexa C- Studiu de fezabilitate
   
  • Anunturi


  A se consulta pagina de Noutăţi