M4/2A - Agricultură şi industrie alimentară - 2019


  • Ghid

  • Anexe
      Anexa 1 - Cerere de finantare 4.1 pentru GAL
Anexa 2 - Cerere de finantare 4.3 pentru GAL
Anexa 3 - Studiu de fezabilitate conform HG907/2016
Anexa 4 - Memoriul justificativ
Anexa 5 - Sinteza studiului privind zonarea potentialului de productie agricola
Anexa 6 - Lista asociatiilor acreditate de ANZ
Anexa 7 - Lista_rase_autohtone_(indigene)
Anexa 8 - Calculator cod bune practici agricole
Anexa 9 - Codul de bune practici agricole
Anexa 10 - Contract finantare sm 4.1
Anexa 11 - Lista actelor normative utile sm 4.1
Anexa 12 - Instructiuni evitare-creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020
Anexa 13 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti
Anexa 14 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii
Anexa 15 - Lista UAT din zonele montane
Anexa 16 - ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene - iulie 2015
Anexa 17 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI)
Anexa 18 - Model declaratie beneficiar raportare plati
Anexa 19 - Zone vulnerabile la nitrati (zvn) conform ordinului 1552
Anexa 20 - Formular GAL - Fisa de evaluare a conformitatii M4 
Anexa 21 - Formular GAL - Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului M4
Anexa 22 - Formular GAL - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M4
Anexa 23 - Formular GAL - Metodologie M4 GAL
Anexa 24 - Fisa masurii M4
  
  A se consulta pagina de Noutăţi