M3/6A - Încurajarea activităţilor turistice - 2021


  • Ghid

  • Anexe
      Anexa 1- Cerere de finantare 6.4 pentru GAL - M3 incurajarea activitatilor turistice
Anexa 2- Studiul de fezabilitate HG907
Anexa 2- Studiul de fezabilitate HG28
Anexa 2- Studiul de fezabilitate HG28 - Anexa B
Anexa 2- Studiul de fezabilitate - Anexa C
Anexa 2.1- Studiul de fezabilitate- Proiectiifi fnanciare si indicatori financiari
Anexa 3- Model Contract de Finantare sM6.4
Anexa 4- Fisa masurii
Anexa 5- Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 6.1- Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 6.2- Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3- Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6.4- Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Anexa 9- Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10- Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11- Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12- Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4
Anexa 13- Fisa de evaluare a conformitatii M3
Anexa 14- Fisa de evaluare a eligibilitatii M3
Anexa 15- Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M3.6A
Anexa 16- Metodologie de verificare M3 GAL
Anexa 17- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 18- Declaratie raportare catre GAL
  
  A se consulta pagina de Noutăţi