M3/6A - Încurajarea activităţilor turistice - 2019


  • Ghid

  • Anexe
        Anexa 1 - Cerere de finantare M2 echivalent 6.4.AFIR- 2019
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate - ANEXA B
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate - ANEXA C
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate - HG907
Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate - Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 3 - Model Contract de Finantare sM6.4.
Anexa 4 - Fisa Masurii M3
Anexa 5.13 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 - Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 - Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 - Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4.
Anexa 13 - Fisa de evaluare a CONFORMITATII M3  
Anexa 14 - Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M3
Anexa 15 - Fisa de evaluare a CRITERIILOR DE SELECTIE M3.6A
Anexa 16 - Metodologie de verificare M3 GAL
Anexa 17 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 18 - Declaratie raportare catre GAL
  
  A se consulta pagina de Noutăţi