M2/6A - Investiţii în creearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole


  • Ghid
     Ghid M2 - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole                                 

   

  • Anexe    
     Anexa 1 - Cerere de finantare 6.4 pentru GAL
Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B
Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE - Anexa C
Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE HG28
Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa 2.1 - STUDIUL de FEZABILITATE - Proiectii financiare si indicatori financiari  
Anexa 3 - Model Contract de Finantare sM6.4
Anexa 4 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 5 - Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6 - Fisa masurii M26B
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 - E 1.1. Fisa de evaluare a CONFORMITATII M2
Anexa 9 - E 1.2. Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M2
Anexa 10 - E 1.3. Fisa de evaluare a CRITERIILOR DE SELECTIE M2
Anexa 11 - Metodologie de verificare M2 GAL
AP 1.5. GAL Fisa de conformitate DCP M26A - REV.1
   
  • Anunturi
  A se consulta pagina de Noutăţi   


  • Intrebari si raspunsuri
    Solicitare de clarificari M26A    
Raspuns solicitare de clarificari M26A