M2/6A - Investiţii în creearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole - 2021


  • Ghid
  • Anexe    
        Anexa 1 - CERERE DE FINANTARE M2 ECHIVALENT 6.4.AFIR 2021
Anexa 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE HG907
Anexa 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE HG28
Anexa 2B - STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2C - STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C
Anexa 2.1 - STUDIUL de FEZABILITATE - Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 3 - Model Contract de Finantare sM6.4
Anexa 4 - Fisa masurii
Anexa 5 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 - Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 - Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 - Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4
Anexa 13 - Fisa de evaluare a CONFORMITATII M2 2021
Anexa 14 - Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M2 2021
Anexa 14.1. - Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M2 2021 BUGET
Anexa 15 - Fisa de evaluare a CRITERIILOR DE SELECTIE M2 2021
Anexa 16 - Metodologie de verificare M2 GAL
Anexa 17 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 18 - Declaratie raportare catre GAL

   
  • Anunturi
   A se consulta pagina de Noutăţi   

  • Intrebari si raspunsuri