M2/6A - Investiţii în creearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole - 2019


  • Ghid
  • Anexe    
         Anexa 1 - CERERE DE FINANTARE M2 ECHIVALENT 6.4.AFIR- 2019
Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa 2.1 - STUDIUL de FEZABILITATE - Proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 2B - STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2C - STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C
Anexa 3 - Model Contract de Finantare sM6.4
Anexa 4 - Fisa masurii
Anexa 5 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 - Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 - Lista zonelor cu destinatii eco-turistice
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 - Instructiuni evitare conditii artificiale sM6.4
Anexa 13 - Fisa de evaluare a CONFORMITATII M2 2019
Anexa 14 - Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M2 2019
Anexa 14.1. - Fisa de evaluare a ELIGIBILITATII M2 2019 BUGET
Anexa 15 - Fisa de evaluare a CRITERIILOR DE SELECTIE M2 2019
Anexa 16 - Metodologie de verificare M2 GAL
Anexa 17 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 18 - Declaratie raportare catre GAL
   
  • Anunturi
   A se consulta pagina de Noutăţi   

  • Intrebari si raspunsuri
                     
Intrebare: Proiectul este eligibil daca propune activitati complementare aferente pentru 2 coduri CAEN avand in vedere ca aceste activitati se completeaza si dezvolta reciproc?                      
Raspuns: Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in Anexa7/8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. 

Intrebare: In Cererea de finantare sunt prezentate alte CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI fata de cele prezentate in GHIDUL SOLICITANTULUI. Care sunt CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI avute in vedere in precesul de selectie a proiectelor?                     
Raspuns: CRITERIILE DE SELECŢIE ALE UNUI PROIECT sunt cele prezentate in: 1/ GHIDUL SOLICITANTULUI 2/ APELUL DE SELECTIE SIMPLIFICAT 3/ APELUL DE SELECTIE DETALIAT.

Intrebare: Se poate modifica Cererea de finantare prin actualizarea CRITERIILOR DE SELECŢIE A PROIECTULUI conform celor prezentate in GHIDUL SOLICITANTULUI?                   
Raspuns: NU, Cererea de finantare va pastra formatul impus, SELECTIA PROIECTULUI SE VA REALIZA IN CONFORMITATE cu criteriile de selectie prezentate in GHIDUL SOLICITANTULUI.