Anunţ Toate cererile de finanţare depuse la GAL Plaiurile Bistriţei vor respecta condiţiile din Ghidul de prevenire a neregulilor.


Grupul de Acţiune Locală "Plaiurile Bistriţei"


Parteneriatul public privat al Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) Plaiurile Bistriţei a fost înfiinţat în anul 2015, în vederea accesării şi implementării fondurilor publice şi private. Rolul (G.A.L.) Plaiurile Bistriţei este de a implementa Strategia de dezvoltare locală (SDL) a zonei GAL Plaiurile Bistriţei, aflată în lucru în prezent. 

SDL se realizează prin sprijinul Programului LEADER. Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 

Rolul dvs., a fiecarui locuitor care are domiciliul stabil pe raza celor 7 (şapte) comune apartinatoare GAL şi a fiecărui agent economic din teritoriul GAL este de a participa în mod activ la conturarea cât mai clară a nevoilor comunităţii GAL, a avantajelor şi a riscurilor din teritoriu. Împreună cu dvs. vom stabili ce este mai important pentru DUMNEAVOASTRĂ şi pentru NOI. Prin SDL pot fi sprijinite activități prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1305/2013.


GAL Plaiurile Bistriţei


Asociaţia GAL Plaiurile Bistritei este formată din 7 comune situate pe cursul inferior al râului Bistriţa, pornind din Nordul judeţului Bacău, până la confluenţa cu râul Siret.

 Comuna Gîrleni 

 Comuna Hemeiuş

 Comuna Luizi-Călugăra

 Comuna Măgura

 Comuna Mărgineni

 Comuna Racova

 Comuna Sărata